Scroll to top
sk

Naša spoločnosť

Vznikla spojením samostatne podnikajúcich fyzických osôb Miroslav Burzala, Andrej Hajný, Patrik Sládek, ktorí vykonávali geodetické práce od r. 1994. Od r. 2009 pôsobíme ako spoločnosť s názvom MAP GEO s.r.o.

V rámci našej činnosti poskytujeme komplexné služby hlavne v oblasti výstavby, od podkladov pre projektantov až po dokumentáciu skutočného vyhotovenia, ako aj pozorovania stavebných objektov počas výstavby. Naše služby využívajú všetky významné stavebné a developerské firmy pôsobiace v trenčianskom kraji.

Príchodom nových technológii sa rozširuje aj naša činnosť. Jednou z týchto činností je 3D laserové skenovanie, ktorému sa venujeme už od roku 2018. Ďalšou je mobilné mapovanie, ktoré využívame aj pri tvorbe GIS.

mapgeo - o nas