Úvod O nás Služby Referencie Kontakty

Vyhotovujeme:

 • účelové mapy rôznych mierok
 • predrealizačné zameranie (pre projekt)
 • porealizačné zameranie (ku kolaudácii): stavieb, inž. sietí : plyn, voda, kanalizácia, el. vedenia, tel. káble, dialkové káble
 • aktualizácia jestvujucich dokumentácii
 • vytyčovanie hraníc pozemkov
 • geometrické plány : ku kolaudácii, k odňatiu poľn.pôdy, na oddelenie pozemkov, pre majetko- právne vysporiadanie, na vyznačenie vecného bremena
 • výkupový elaborát
 • identifikácia pozemkov
 • zameranie pozdlžnych a priečnych profilov
 • vypočet kubatúr
 • budovanie vytyčovacích sietí
 • vytyčovanie stavebných objektov
 • kontrolné meranie
 • meranie posunov a deformácií stavebných objektov
 • vektorizácia a digitalizácia máp